Nedošlo ke změně v možnosti zaměstnání u sirotčího důchodu?

Otázka:

Dobrý den. Ve vaší poradně uvádíte, že při pobírání sirotčího důchodu je možné jako student denního studia pracovat na plný úvazek. Na jiných poradních serverech jsem se ale dočetl, že ani v případě denního studia to není možné, pokud práce zakládá účast na nemocenském pojištění. Jednota nepanuje ani ve vyjádření některých pracovníků ČSSZ na toto téma. Proto se chci zeptat, zda není možné, že došlo oproti předchozím rokům ke změně zákona v této záležitosti a zda sirotčí důchod po nástupu do zaměstnání nebudu muset vrátit? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nedošlo ke změně v možnosti zaměstnání u sirotčího důchodu?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, kterým je sirotek, který (mimo jiné) studuje:

Co se považuje za studium pak uvádí mimo jiné § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely tohoto zákona považuje studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci…

Z výše uvedeného vyplývá, že studiem je denní forma studia (vždy) a u dálkového distančního, večerního a kombinovaného studia nesmíte vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění (§ 27 zákona č. 155/1995 Sb.) nebo pobírat podporu z ÚP. (Určité výjimky jsou u osob ve služebním poměru – vojáci, policisté apod., což ale zřejmě nebude váš případ).

K žádné změně právní úpravy v tomto směru nedošlo, o čemž mimo výše uvedených ustanovení zákona o důchodovém pojištění, svědčí i tento letošní článek z webu ČSSZ (odrážka č. 7).

To, že je na webu plno nesmyslů o důchodech se snažím alespoň částečně napravovat touto poradnou a webem našedůchody.cz.