Dálkové studium, sirotčí důchod a úřad práce

Otázka:

Dobrý den, můj dotaz se týká sirotčího důchodu. Studuji prezenčně druhý ročník na vysoké škole. Třetí ročník bych chtěla z důvodů nedostatku financí dodělat dálkově. Pracovat na HPP ještě v úmyslu, na ten poslední rok, nemám. Jenže právě nevím, jak je to s přihlášením na pracovní úřad a pobíráním sirotčího důchodu. Mockrát děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dálkové studium, sirotčí důchod a úřad práce

V případě, že budete studovat dálkově a budete přihlášena v evidenci úřadu práce, bude vám sirotčí důchod náležet v případě, že nebudete pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud by vám podpora náležela, nárok na sirotčí důchod byste neměla.

Možnostem přivýdělku u sirotků se věnuji v článku o sirotčím důchodu.

Zákonná úprava
§ 21 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely tohoto zákona považuje
a) studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil; za studium na středních a vysokých školách v České republice se považuje též studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice.