Žádost o starobní důchod při invaliditě

Dotaz:

Dobrý den, 24. 1. 2013 mi byl přiznán plný invalidní důchod, posudková lékařka mi řekla, že je na rok. Já mám od 8. 10. 2013 již nárok na starobní důchod. Kdy si mám zažádat o starobní? Před tím jsem měla 1. stupeň invalidity 18 let a posledních 6 let pracovala. Děkuji.

Odpověď:

Žádost o starobní důchod při invaliditě

Doporučuji vám požádat si o starobní důchod k termínu, ve kterém máte nárok (8. 10. 2013). ČSSZ k tomuto datu starobní důchod porovná s výší vašeho invalidního důchodu a pokud by vám vyšel starobní důchod vyšší, přizná vám starobní důchod. Pokud vám vyjde starobní důchod nižší než právě pobíraný invalidní důchod (což se v tomto případě dá předpokládat), bude vám nadále náležet invalidní důchod. V tom případě počkejte na výsledek nového posouzení zdravotního stavu (za rok) a v případě, že vám bude invalidita opět snížena, požádejte si o starobní důchod ode dne, od něhož ČSSZ rozhodne o snížení stupně invalidity.