Přepočet invalidního důchodu na starobní důchod

Otázka:

Dobrý den, mám invalidní důchod 3 stupně. Nárok na starobní mám od 8. 12. 2014. Mám si požádat o starobní? Bude vyšší? Dnes mám 11740 Kč. Dává se ten větší důchod nebo je to různé? Díky.

Odpověď:

Přepočet invalidního důchodu na starobní důchod

Ke dni dosažení důchodového věku si můžete požádat o starobní důchod. Česká správa sociálního zabezpečení poté bude postupovat následujícím způsobem:

  1. Starobní důchod vám vyjde vyšší než invalidní důchod – bude vám přiznán starobní důchod.
  2. Starobní důchod vyjde nižší než vyplácený invalidní důchod – žádost starobní důchod bude zamítnuta, protože zákon neumožňuje přiznat nižší starobní důchod než je vyplácený invalidní důchod. Nadále vám bude náležet invalidní důchod, který se v 65 letech přejmenuje na starobní (bez přepočtu).
  3. Starobní důchod vyjde ve stejné výši v jaké je vyplácen invalidní důchod – budete si moci vybrat, jaký důchod chcete nadále pobírat. Vyberete-li si invalidní důchod, budete do starobního důchodu převeden v 65 letech. Tato varianta už z principu nastává velmi zřídka.

Dopředu tedy není možné určit, zda vyjde starobní důchod nižší nebo vyšší než invalidní důchod. Je třeba požádat o přepočet (přesněji o přiznání starobního důchodu) a vyčkat na rozhodnutí ČSSZ. Tento postup se určitě vyplatí, protože si můžete jen polepšit.

Zákonná úprava

§ 58 zákona o důchodovém pojištění.

(1) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší;