Invalidní důchod, náhrada za ztrátu na výdělku a 65 let věku

Otázka:

Pobírám invalidní důchod 3. st. po prac. úrazu a je mi zároveň dorovnáván plat dosažený před úrazem.

Jak se mi změní důchod po dosažení věku 65 let a co mám v tomto věku pak učinit? Děkuji.

Odpověď:

Invalidní důchod, náhrada za ztrátu na výdělku a 65 let věku

Před vašimi 65. narozeninami obdržíte od ČSSZ rozhodnutí, že se vám odnímá invalidní důchod 3. stupně a zároveň, že vám je od 65. narozenin přiznán starobní důchod v dosavadní výši (podle § 61a zákona o důchodovém pojištění). Tato změna probírá bez přepočtu důchodu.

Doporučuji vám, abyste si od pojišťovny (příp. zaměstnavatele), která vám náhradu za ztrátu na výdělku vyplácí nechal zaslat potvrzení o výši náhrady v jednotlivých letech a s tímto potvrzením a občanským průkazem se dostavte na OSSZ, kde si požádejte o starobní důchod (jde o jiný druh než je uvedený výše – § 29) od 65 let. Na základě této žádosti ČSSZ důchod přepočítá a je velká naděje, že vám vyjde vyšší, než dosud vyplácený invalidní důchod. Pokud by vám starobní důchod, o který si v této žádosti požádáte vyšel přeci jenom nižší než dosud vyplácený důchod, ČSSZ tuto žádost zamítne a budete nadále pobírat současnou výši důchodu (nemůže pobírat méně než v současnosti).