Co znamená: “Od další KLP upuštěno”?

Otázka:

Dobrý den přeji a prosím o vysvětlení textu v Posudku o ID 1.st.:Výsledek šetření-Den vzniku invalidity: TRVÁ. a odůvodnění: Pro dlouhodobě nepříznivý zdr.stav hodnocen 1.st.inv, hodnoceno středním pásmem dané položky.Potíže jsou chronického rázu bez možnosti zlepšení.Od další KLP upuštěno.
Otázka zní: na jak dlouho mám prodloužený ID, za jak dlouho půjdu znovu ke komisi k posouzení?
ID mám již 6 let a poprvé od přiznání ID jsem byla volána ke KLP po jednom roce, k další KLP po třech letech a to vždy bylo předem do textu vpraveno. Nyní není patrno jaký termín je následující.Můžete mi prosím poradit?
Děkuji Vám za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co znamená: “Od další KLP upuštěno”?

Věta “Od další KLP upuštěno.” znamená, že posudkový lékař již nestanovil žádnou další kontrolní lékařskou prohlídku (KLP) a invalidní důchod máte přiznán trvale, tj. bez dalších kontrol zdravotního stavu (kontrolní lékařských prohlídek – KLP).