Co když ještě před podáním žádostí umřu? Bude důchod vypočten a doplacen dědicům zpětně?

Otázka:

Dobrý den,
dovoluji se obecně optat- mám nárok na důchod a ještě jsem si na OSSZ o něj nepožádal. Co když ještě před tím podáním té žádostí umřu? Bude vypočten a doplacen dědicům zpětně? Děkuji a přeji vše dobré.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co když ještě před podáním žádostí umřu? Bude důchod vypočten a doplacen dědicům zpětně?

Za zemřelého nikdo z pozůstalých uplatnit žádost o důchod nemůže. Pokud byste tedy nyní zemřel, tak doplatek důchodu nikdo neobdrží, protože o něj ani nikdo nebude moci požádat. Jiná situace by byla, pokud byste zemřel po uplatnění žádosti. Pak by celé řízení proběhlo a doplatek by náležel v souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.:

Zemřel-li oprávněný po uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nároku na částky splatné do dne smrti oprávněného postupně manželka (manžel), děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti. Podmínka žití v domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém.

Není-li výše uvedených osob, je doplatek součástí dědictví.