Pokud ve stanoveném věku požádám o důchod, bude mi vypočten a pak doplácen do výše aktuální výsluhy?

Otázka:

Je mi 44 let, pobírám výsluhu 22,370,- a mám odslouženo 22 let. Mohu zůstat doma a platit si pouze zdravotní pojištění? Pokud ve stanoveném věku požádám o důchod, bude mi vypočten a pak doplácen do výše aktuální výsluhy?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud ve stanoveném věku požádám o důchod, bude mi vypočten a pak doplácen do výše aktuální výsluhy?

Pokud nezískáte potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod, nárok na starobní důchod vám nevznikne. Podle současné právní úpravy musíte získat buď 35 let doby pojištění, anebo 30 let bez náhradních dob. Samozřejmě za 20 až 30 let se zákon může změnit a to jak směrem k delší době pojištění, tak i k nižší.

Doma zůstat můžete, platit si zdravotní pojištění můžete (spíše pak musíte) také. Pokud vám bude přiznán starobní důchod nižší než aktuální výše výsluhy, bude vám výsluha i nadále náležet ve výši rozdílu výsluhy a starobního důchodu (budete doplácen do výše výsluhy).