Co je dále výhodnější, chci-li se vyhnout krácení za předčasný důchod?

Otázka:

Dobrý den, mám 3 roky do řádného důchodu /po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti/.. Co je dále výhodnější, chci-li se vyhnout krácení za předčasný důchod: předdůchod 3 roky nebo např. předdůchod 2 roky a poté rok jako žadatel na pracovním úřadě /stát platí též zdravotní/ nebo celé 3 roky jako žadatel na pracovním úřadě? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co je dále výhodnější, chci-li se vyhnout krácení za předčasný důchod?

Z těchto variant bych nezvolil žádnou, protože se připravujte o statisíce korun vyplacených na předčasném důchodu.

Srovnání předdůchodu a evidence na úřadu práce jsem se v důchodové poradně věnoval již několikrát (např. zde nebo zde). Zatímco předdůchod není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění, tj. nehodnotí se do dob pojištění, které ovlivňují výpočet starobního důchodu, evidence na úřadu práce se sice omezeně, ale přeci jen hodnotí. V ostatních parametrech je předdůchod a evidence na ÚP srovnatelná – jde o vyloučenou dobu a jste zdravotně pojištěná. Z tohoto důvodu bude starobní důchod při evidenci na ÚP vyšší, než při pobírání předdůchodu. Toto by nemuselo platit v případě, že jste byla v minulosti dlouhodobě evidována na ÚP bez nároku na podporu.

Jak ale naznačuji v úvodu, je velmi diskutabilní čekat na úřadu práce bez podpory (nebo i na předdůchodu) na nižší nebo žádné krácení.