Prodlužuje se podpora v nezaměstnanosti po 55. roku věku na 14 až 16 měsíců?

Otázka:

Dozvěděla jsem se, že podpora v nezaměstnanosti se prodlužuje od 55 let věku, pokud je splněna podmínka odpracování 35 let a více let i na 14 až 16 měsíců. Je to prosím pravda? Započítává se doba strávená na pracovním úřadě do odpracovaných let na důchod? Co to znamená, že se evidence na úřadě práce hodnotí po 55 roce a potom ještě tři roky bez podpory? Mění se výše měsíců – (let) strávených na ÚP, když člověk dává výpověď sám, vím, že se snižuje podpora. Započítává se neschopenka do odpracovaných let?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Prodlužuje se podpora v nezaměstnanosti po 55. roku věku na 14 až 16 měsíců?

Ne, žádné takové prodloužené čerpání podpory v nezaměstnanosti neexistuje, ani se neplánuje. Úřad práce by ani neměl možnost zjistit, kolik let pojištění žadatel o podporu získal, protože dobu pojištění eviduje ČSSZ, nikoliv úřad práce. U žadatele, který dosáhl 55 let věku je délka podpory v nezaměstnanosti stanovena na 11 měsíců.

Jak se doba evidence na úřadu práce, jsem vám přeci již vysvětloval. Větu, kterou uvádíte (“evidence na úřadě práce hodnotí po 55 roce a potom ještě tři roky bez podpory”) nikde na tomto webu nenajdete (ta věta ani nedává smysl). Přečtěte si moji předchozí odpověď znovu. Napsal jsem:

Evidence na úřadu práce se hodnotí vždy, když pobíráte podporu v nezaměstnanosti a po 55. roce věku by se vám hodnotily ještě další tři roky bez podpory.

Když dáte výpověď sama na výše uvedeném hodnocení dob nic nemění.

Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti se při výpočtu důchodu hodnotí – jde o standardní dobu pojištění (zaměstnání), příp. i jako nemoc v ochranné lhůtě.