Kolik zpětně se vracejí peníze za důchod?

Otázka:

Dobrý den,jsem od narození tělesně postižená a měla jsem částěčný inv.důchod. Asi v roce 2014 jsem měla jít na komisi,to už jsem jím ,poslala svojí dokumentaci,kterou mám od malička.A v roce 2014 mi teprv přiznali celý důchod 3.stupně.Nechápu že ted mi přiznali celý důchod,který jsem měla od samého začátku mít nárok na celý důchod,to si myslím a lidé si taky myslí.Museli mít můj spis jak jsem na tom zdravotně,čím jsem starší tím je to semnou horší a to jsem se teprv nedávno dozvěděla.Mám ted celý důchod ale zpětně mi nechtěj dát a že to mám i jako k starobnímu důchodu i .Mám nárok na zpětný inv.důchod?,Jsem ročník 1971 a teprv 2014 mi přiznali 3.stupen. Pracuju, a jsem na tom čím dál hůř.jsem nucená víc pracovat abych se uživila a neskončila na ulici, můj zdravotní stav je čím dál horší.Nestala se někdě chyba?? A opravdu nemám nárok na zpětné??Nevím o kolik zpětně se vrací peníze.Pořád přemýšlím jestli ,jím se nechtělo nebo opravdu nemám nárok zpětně inv.důchod a je mi to divné,jsem od narození postižená. Tak jsem si řekla že se vás na to zeptám. S pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kolik zpětně se vracejí peníze za důchod?

Stanovení data vzniku a stupně invalidity je plně v kompetenci posudkového lékaře. Zdravotní stav nelze hodnotit přes internet – důchodová poradna tedy neslouží k hodnocení zdravotního stavu pro přiznání invalidního důchodu. Jediný, kdo je schopen a oprávněn hodnotit, zda zdravotní stav odpovídá invaliditě a jakému stupni je posudkový lékař na OSSZ. Je třeba si uvědomit, že při posuzování invalidity se nehodnotí diagnóza samotná, ale rozsah funkčního postižení při daném onemocnění.

V případě, že jste nesouhlasila s posudkovým hodnocením zdravotního stavu, měla jste se proti němu ohradit už v době přiznání částečného invalidního důchodu. V dané době sice nešlo podávat proti rozhodnutí ČSSZ námitky, mohla jste ale podat žalobu u příslušného krajského soudu, příp. se o zhodnocení zdravotního stavu “dohadovat” s posudkovým lékařem. Nyní byste sicemohla požádat o nové posouzení s tím, že důchod požadujete přiznat (zvýšit) zpětně, ale bude to již nepoměrně složitější.

Výplata důchodu může náležet až pět let zpětně. V případě, že by bylo prokázáno pochybení úřadu, je možné důchod doplatit zpětně už od 1. 1. 2006.