Bude můj předčasný důchod vyšší než invalidní důchod 1. stupně?

Otázka:

Jsem žena 1958, mám invalidní důchod 1. stupně. Bude můj starobní důchod vyšší, když zažádám o předčasný? Děkuji.

Odpověď:

Bude můj předčasný důchod vyšší než invalidní důchod 1. stupně?

Můžete se podívat na stránku, kde podrobně popisuji způsob výpočtu starobního důchodu. Ve vašem případě do výpočtu ještě zasáhne to, že pobíráte invalidní důchod (jakým způsobem je popsáno zde). Poté jistě uznáte, že z takto vámi poskytnutých údajů nedokáži určit výši vašeho starobního důchodu.

Zákon o důchodovém pojištění jasně stanoví, že vám starobní důchod nemůže být přiznán nižší, než je v současnosti vyplácený invalidní důchod – to je jediná jistota, kterou vám můžu sdělit.