V září manžel dosáhl věk pro starobní důchod a při kontaktování ČSSZ mu bylo sděleno, že si žádost o starobní důchod nemusí podávat

Otázka:

Dobrý den, manžel pobíral rentu jako bývalý horník pro nemoc z povolání, bral ID 23540,- a rentu 22500,-. V září dosáhl věk pro starobní důchod, při kontaktování ČSSZ mu bylo sděleno, že si žádost o starobní důchod nemusí podávat, že ho obdrží automaticky. Zůstal mu tedy důchod v původní výši. Je správné, že renta neovlivnila výši starobního důchodu? Manžel měl zato, že se zohledňuje i renta. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V září manžel dosáhl věk pro starobní důchod a při kontaktování ČSSZ mu bylo sděleno, že si žádost o starobní důchod nemusí podávat

Jak se u invalidních důchodců postupuje, vysvětluji v tomto článku. Pokud si manžel o starobní důchod nepožádá, nemůže mu ho ČSSZ spočítat, protože to se dělá pouze na žádost. V opačném případě se invalidní důchod v 65 letech pouze „přejmenuje“ (transformuje) na starobní, ale nijak se nepřepočítá. Váš manžel, ať si tedy požádá o starobní důchod od 65 let věku, ČSSZ mu k tomuto datu spočítá starobní důchod a pokud vyjde vyšší než invalidní důchod, bude mu i přiznán. Pokud by starobní důchod vyšel nižší, bude žádost zamítnuta a manžel bude pobírat dál důchod v dosavadní výši.

Pokud k žádosti doložíte i potvrzení o vyplacených náhradách od pojišťovny, budou zhodnoceny jako vyměřovací základ. Toto však bude velmi pravděpodobně bez vlivu na výpočet starobního důchodu, proto v článku popsaný STOP OVZ výpočet bývá výhodnější a ten vyměřovací základy získané po vzniku nároku na invalidní důchod neovlivňují.