Zvýšení z II. na III. stupeň invalidity a oznámení zdravotní pojišťovně

Otázka:

Dobrý den. Od 1.1.2010 mi je přiznán ID 2 st. Od té doby do současnosti jsem registrován na úřadu práce jako žadatel o zaměstnání. Dne 18.2.2016 mi byl přiznán posudkovou komisí OSSZ ID 3. stupně a bylo mi vydáno písemné rozhodnutí. Mám hlásit tuto změnu na ÚP a zdravotní pojišťovnu nyní nebo až po obdržení usnesení z ČSSZ.

Odpověď:

Zvýšení z II. na III. stupeň invalidity a oznámení zdravotní pojišťovně

Pro úřad práce je rozhodující stupeň invalidity, nikoliv pobírání důchodu. Změnu stupně byste měl nahlásit již nyní. Zdravotní pojišťovna by se o zvýšení invalidního důchodu na III. stupeň měla dovědět od ČSSZ. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně se však u vás nic nemění – zdravotně pojištěný je poživatel jakéhokoliv důchodu z českého důchodového systému a zvýšení na III. stupeň nemá na toto žádný vliv.