Invalidní důchodce a hlášení DPP zdravotní pojišťovně

Otázka:

Dobrý den. Syn pobírá ID 1. stupně, je evidován na ÚP. Včera podepsal smlouvu o provedení práce. Musí tuto změnu hlásit zdravotní pojišťovně, když zdravotní pojištění je hrazeno „z důchodu“ a v rámci dohody si asi více jak 10 tis. nevydělá?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchodce a hlášení DPP zdravotní pojišťovně

Ne, váš syn nic hlásit zdravotní pojišťovně nemusí (pokud tedy zdravotní pojišťovna ví, že pobírá invalidní důchod). Nyní je zdravotně pojištěný a pokud by dohoda o provedení práce založila účast na zdravotním pojištění, přihlásí ho k pojištění zaměstnavatel.