Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně

Otázka:

Dobrý den, byl mi přiznán invalidní důchod 3. stupně. Musím to sám oznámit zdravotní pojišťovně, aby za mě platila pojištění nebo je to automatické? Děkuji.

Odpověď:

Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně

Každý pojištěnec, který má být zařazen mezi osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, má povinnost tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit. Pokud jste odešel do důchodu ze zaměstnání, měl by o tom zdravotní pojišťovnu informovat zaměstnavatel. Je však ve vašem vlastním zájmu ověřit si tuto informaci u vaší zdravotní pojišťovny.