Zvýšení invalidního důchodu, prodloužená nemocenská a nová neschopenka

Otázka:

Dobrý den, jako zaměstnanec jsem měla PN od 24.10.2014 do 14.8.2016 a to 4x prodlouženou. Po mém návratu z lázeňské léčby v 8/2016 jsem již nežádala o prodloužení, na OSSZ mi řekli, že to již nejde a jiná zastupující praktická lékařka mi sice nechtěla, ale ukončila PN prý na moji žádost. Od 15.8.16 jsem tedy měla 3 dny ŘD a při další kontrole u praktické lékařky dne 18.8.2016 mi musela pro můj nepříznivý zdravotní stav, vystavit novou PN od 18.8.16 Žádám Vás o sdělení, kdy mi tuto PN má, resp. může, nebo musí? ukončit, když jsem žádala dne 15.8.16 o zvýšení stupně invalidity (měla jsem I.stupeň ČID) a dne 6.9.2016 mi byl na OSSZ přiznán II.stupeň invalidity a to od 15.8.2016. Od kdy tedy budu mít nárok na výplatu ČID za II.stupeň, pokud by mi PN pokračovala? Nebo je lepší PN ukončit hned,? Budu mít poté ale nárok na výplatu za II.st.invalidity již od 15.8.16? Posudková lékařka o PN nehovořila a zapomněla jsem se zeptat. Dále, budu mít nárok na vyšší ČID za ČID II. stupně? Výměra za I.stupeň od 8/2013 byla ve výši 4626 Kč, po zvýšení od 1/2015 ve výši 4743, nyní od 1/2016 mám 4783 Kč za ČID I.stupně. Děkuji předem za odpověď

Otázka doplněna:

Ještě k doplnění mého předešlého dotazu, prosím o výpočet částky ID II. stupně pro mě. (výměr I.stupně od 8/2013 ve výši 4626, nyní ve výši 4783 Kč. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvýšení invalidního důchodu, prodloužená nemocenská a nová neschopenka

Změna stupně invalidity není to samé co přiznání invalidního důchodu, kdy musí dojít k ukončení dočasné pracovní neschopnosti (nejčastěji 30. dnem po uznání invalidity). Ukončení dočasné pracovní neschopnosti tedy nemá vliv na zvýšení invalidního důchodu na invaliditu II. stupně (problémy s přeplatkem na nemocenské by mohly vzniknout v případě zvýšení na III. stupeň, ale to není váš případ). Invalidní důchod vám tedy bude zpětně zvýšen od data změny stupně invalidity, které stanovila posudková lékařka.

O ukončení dočasné pracovní neschopnosti tedy může rozhodnout váš ošetřující lékař podle svého uvážení. Vzhledem k tomu, že vaše předchozí neschopenka trvala tak dlouho, nebudete mít stejně nárok na výplatu nemocenské.

Invalidní důchod pro invaliditu II. stupně bude nově činit 5.955 Kč. Výpočet je vysvětlen v článku o změně stupně invalidity.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za rychlou odpověď, ale nerozumím tomu, proč nemám nárok na výplatu nemocenské? Znamená to, že ji nedostanu ani od zaměstnavatele, nebo na nemocenskou nemám nárok jen od OSSZ? Tím pádem mě měla OSSZ ukončit PN dnem jednání o zvýšení invalidity, t.j. dne 6.9.2016, ne?

V případě pokračování PN bych tedy neměla žádnou náhradu mzdy, i když jsem v pracovním poměru, nebo co bych pro to měla udělat?, znovu požádat o prodloužení PN na OSSZ. Děkuji a zdravím.

Odpověď doplněna:

Standardní délka podpůrčí doby nemocenské (tj. zjednodušeně doby po kterou vám může být nemocenská vyplácena) je 380 dní – § 26 zákona č. 187/2006 Sb. Podpůrčí doby je možné prodloužit o dalších 350 dní – § 27 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb. Celkem tedy v nejkrajnějším případě můžete marodit dva roky v kuse, po které vám bude náležet nemocenská. Do podpůrčí doby se započítávají i předchozí doby, pokud od ukončení předchozí neuplynulo alespoň 190 dní.

Vy už tedy máte podpůrčí dobu vyčerpanou, příp. se jejímu “prodlouženému konci” již velmi blížíte. Jednoduše nemůžete marodit “roky” a stále pobírat nemocenskou. O konci podpůrčí doby se můžete informovat na nemocenském oddělení příslušné OSSZ. Vzhledem k tomu, že vám byl zvýšen stupeň invalidity, nepředpokládám, že by vám byly i prodlouženy nemocenské dávky (pokud je to vůbec ještě možné).