Zvýšení invalidity bez vlivu na zvýšení důchodu

Otázka:

Dobrý den, dnes mi přišlo rozhodnutí o výši invalidního důchodu II. stupně tento mi byl přiznán od 14.5.2013 a částka zůstala stejná jako u I. stupně. Již jsem četla přecházející dotaz paní která měla-má stejný problém toto pochopit a souhlasím s ní že se mi také zdá že je to určitý druh diskriminace a doplácíme tak na jakési nedomyšlené rozhodnutí nějakého-nějakých úředníků nebo špatného vyložení si jimi propočtení či zdůvodnění, znění….Dle mého selského rozumu byly tyto důchody sice odkategorizovány na stupně ale byly jsme ponecháni již v tom roce 2010 v I. stupních a to my chce někdo namluvit že by stát daroval jen tak z Bůhdarma tolika důchodcům I. stupně vyšší důchody po tak dlouhou dobu aniž by to nějakému úředníčkovi došlo a  postaral se o to aby se to odkategorizovalo i finančně hned od kategorizace na stupně???!!!V roce 2010 jsme byli dáni do I. stupně automaticky a tím pádem když jsme nyní dáni do II. stupně tak by jsme měli mít automaticky zvednuto i finančně jinak nechápu podstatu změny částečného důchodu na kategorie I. a II. stupeň – to je pak zbytečné a plně chápu paní v předcházejícím příspěvku a jistě není ani ona ani já jedinými důchodci takto nemile překvapenými, opravdu je to postavené na hlavu a diskriminační. Děkuji předem za vaši reakci,odpověď,vysvětlení ale prosím logickou, ne úřední blá, blá, blá.

(Redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvýšení invalidity bez vlivu na zvýšení důchodu

Domnívám se, že logické vysvětlení bylo podáno již v odpovědi na předchozí dotaz, ale pokusím se vše vysvětlit ještě jednou.

Do konce roku 2009 invalidní důchody dělily na částečné a plné. Při výpočtu částečného invalidního důchodu bylo za každý rok doby pojištění počítáno 0,75 % výpočtového základu. Při výpočtu plného invalidního důchodu bylo za každý rok doby pojištění počítáno 1,5 % výpočtového základu.

Od ledna 2010 existují nově 3 stupně invalidity – invalidita prvního, druhého a třetího stupně. Při výpočtu invalidity prvního stupně je za každý rok doby pojištění počítáno 0,5 % výpočtového základu, u invalidity druhého stupně je to 0,75 % a u invalidity třetího stupně je počítáno s 1,5 % za každý celý rok doby pojištění.

Vzhledem k tomu, že jste měla přiznaný částečný invalidní důchod, bylo vám za každý rok doby pojištění počítáno s 0,75 %, stejně jako je tomu v současnosti při výpočtu invalidity druhého stupně. Proto ve vašem případě (popírání částečného invalidního důchodu, transformace do prvního stupně a zvýšení na druhý stupeň) nedochází ke zvýšení vypláceného důchodu. Jednoduše – výše vašeho invalidního důchodu prvního stupně byla vypočtena tak, jak se v současnosti počítá druhý stupeň. Toto je nejen logické vysvětlení, ale také podložené matematicky.

Případě, že byl invalidní důchod prvního stupně přiznán od roku 2010  a dojde ke zvýšení na druhý stupeň, výše vypláceného důchodu se pochopitelně zvýší. Takto vypočtený invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, ale vychází nižší než dříve přiznání částečný invalidní důchod přetransformovaný do invalidity prvního stupně – místo 0,75 % výpočtového základu je dnes počítáno pouze s 0,5 % – toto, jak věřím, osvětluje zavedení tří stupňů invalidity. Opět jednoduše: Zavedení tří stupňů invalidity od roku 2010 (rozdělení částečného invalidního důchodu na první a druhý stupeň) mělo za cíl snížit nově přiznané invalidní důchody prvního stupně (počítáno s 0,5% místo původních 0,75 % u částečných invalidních důchodů).

Na vaše narážky nebudu reagovat, ale odkáži vás na Čl. II zákona č. 220/2011 Sb., kde se v bodu 3 mimo jiné uvádí:

Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši…

Nejedná se tedy o „nedomyšlené rozhodnutí nějakého-nějakých úředníků“, ale o postup jasně popsaný v zákoně.