Pobírám I. stupeň invalidního důchodu. Kolik bych měla II. a III. stupeň?

Otázka:

Dobrý den,
mám částečný invalidní důchod 1. stupně od roku 1992. Částku mám 5692,- Kč. Mám dotaz, jakou částku bych pobírala u 2. nebo 3. stupně?

Odpověď:

Pobírám I. stupeň invalidního důchodu. Kolik bych měla II. a III. stupeň?

Do konce roku 2009 v Česku existoval částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod. Od 1. 1. 2010 již neexistují částečné a plné invalidní důchody, ale pouze jeden „invalidní důchod“, který se vyplácí ve třech stupních invalidity. Důchody se skládají ze základní výměry důchodu, která je u všech důchodců stejná a v letoším roce činí 2.400 Kč a tvz. procentní výměry důchodu.

V případě, že by u vás došlo ke zvýšení invalidního důchodu na II. stupeň, nedošlo by ke změně výše vypláceného důchodu – pobírala byste stále 5.692 Kč z důvodů popsaných zde. V případě zvýšení na III. stupeň invalidity by se vám procentní výměra důchodu zvýšila vynásobením koeficientem 2. Výpočet by se provedl tak, že od výše vašeho důchodu by se odečetla základní výměra důchodu 2.400 Kč, výsledek se vynásobí 2 a opět se přičte základní výměra důchodu 2.400 Kč.

5692 – 2400 = 3292
3292 x 2 = 6584
6584 + 2400 = 8.984 Kč – což je výše invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, která by vám nyní náležela.