Koeficient zvýšení invalidního důchodu při změně invalidity v roce 2011

Tento dotaz navazuje na tuto odpověď.

Otázka:

Postupovala dobře ČSSZ při výpočtu plného invalidního důchodu (koeficientem 3) Částečný důchod od dubna 2009, od 1. 1. 2010 invalidní důchod 2. stupně, od 14. 4. 2010 invalidní důchod 1. stupně, od 10. 11. 2011 invalidní důchod 3. stupně.

Odpověď:

Koeficient zvýšení invalidního důchodu při změně invalidity v roce 2011

Ano, Česká správa sociálního zabezpečení v tomto případě postupovala správně (rozumějte podle zákona). V letech 2010 a 2011 totiž byla v zákoně o důchodovém pojištění chyba, která matematickou logiku popsanou v mé předchozí odpovědi nedodržovala. Našim politikům tehdy trvalo dva roky, než tento omyl napravili, proto se při zvýšení invalidního důchodu používali koeficienty, které sice byly podle zákona, ale matematicky nedávaly smysl.

Pokud by nyní (tj. od roku 2012) došlo při kontrole zdravotního stavu ke změně stupně invalidity, bude použit takový koeficient, který dá vše „do pořádku“.