Zvýšení důchodu za zaměstnání v letech 1995 až 1998

Otázka:

Prosím o radu: v roce 1992 jsem jsem ukončil zaměstnání a k tomuto datu mně byl vypočítán starobní důchod dle plně odpracovaných let. V roce 1995 jsem opět nastoupil do zaměstnání u vojenského útvaru a odpracoval zde další tři roky. Tato doba však nebyla započtena do původního propočtu důchodu v roce 1992. Bylo to opomenuto. Měl bych nyní nárok na dodatečný zápočet těch uvedených tří let a případně doplacení možného zvýšení důchodu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zvýšení důchodu za zaměstnání v letech 1995 až 1998

O úpravu důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu je možné požádat až za činnost vykonávanou od 1. 1. 2010. Za roky 1995 až 1998 není možné důchod upravit.