Zvýšení starobního důchod: Musí být 360 dní odpracováno v kuse?

Otázka:

Jsem pracující důchodce od 1. 6. 2010 a každý rok jsem žádal o úpravu důchodu k tomuto datu. V letošním roce jsem 23. dubna utrpěl pracovní úraz a do zaměstnání jsem po ukončení léčby opět nastoupil 1. 7. t. r. Mohu tedy zažádat o přepočet důchodu po odpracování zameškané doby? Nebo musím opět čekat do 1. 7. 2016, když jsem neodpracoval celý rok. Děkuji.

Odpověď:

Zvýšení starobního důchod: Musí být 360 dní odpracováno v kuse?

Článek ke zvyšování důchodů pracujících důchodců naleznete zde. Od 1. 1. 2014 je možné starobní důchod zvýšit za každých 360 dní výdělečné činnosti. Tato výdělečná činnost nemusí být vykonána v kuse. Pokud jste tedy byl v dočasné pracovní neschopnosti (tato doba je tzv. odečítanou dobu a pro zvýšení se nehodnotí), budete moci o zvýšení starobní důchod požádat po odpracování „zmeškané doby“, jak uvádíte.