Je možné zvýšení starobního důchodu za dobu péče?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nějaký nárok na zvýšení mého důchodu, když jsem se jako důchodkyně starala 2 roky o mého nemohoucího manžela (bezmocnost 4) a později 2 roky o moji nemohoucí maminku (bezmocnost 4). Děkuji mnohokrát.

Odpověď:

Je možné zvýšení starobního důchodu za dobu péče?

Na zvýšení důchodu mají nárok pouze důchodci, kteří vykonávali výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Výdělečnou činností není tzv. náhradní doba pojištění, tedy ani doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby. Výdělečnou činností je pro účely zákona o důchodovém pojištění myšleno např. zaměstnání, samostatná výdělečná činnost (OSVČ) apod. Přesný výčet výdělečných činností je uveden v § 5 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění.

Za dobu péče vykonávané po vzniku nároku na starobní důchod si tedy o zvýšení důchodu požádat nemůžete (respektive můžete, ale nebude vám přiznáno).

Zákonná úprava:

§ 27 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
Výdělečnou činností se rozumí činnost osob uvedených v § 5 odst. 1 a v § 5 odst. 4 vykonávaná v rozsahu, který zakládá účast na pojištění

§ 34 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se na žádost zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Ustanovení odstavce 2 věty třetí platí zde obdobně.