Zvou pacienty před termínem nebo po termínu další kontroly přiznané invalidity?

Otázka:

Dobrý den.Mám dotaz.Vím,že je to individuální,ale kdy tak pravděpodobně(v řádu měsíců) mohu čekat pozvánku ke komisi na přezkum zdravotního stavu?.Slyšel jsem,že to posílají 3 týdny-měsíc předem.V posudku od komise jsem našel datum přiznání invalidity od 5.7.2020(LPK za rok),takže pozvánka na přezkum přijde asi někdy v polovině června 2021?.Zvou pacienty před termínem nebo po termínu další kontroly přiznané invalidity?.Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvou pacienty před termínem nebo po termínu další kontroly přiznané invalidity?

Kdy bude kontrola provedena se neodvíjí od data vzniku invalidity (nevím, zda ho nemáte na mysli), ale od konání zjišťovací (nebo kontrolní) lékařské prohlídky. K doložení lékařských nálezů budete od OSSZ vyzván zhruba jeden až dva měsíce před plánovaným provedením kontrolní lékařské prohlídky (KLP). KLP se plánují na konkrétní kalendářní měsíce, ne na přesné datum.

Až bude chtít ČSSZ KLP provést, tak o tom OSSZ informuje a ta po vás bude požadovat doložení lékařských nálezů, které máte k dispozici a podrobení se vyšetření. Až vás posudkový lékař posoudí, bude se posle výsledku posouzení postupovat dále. Nemá smysl řešit, zda to bude o týden dříve nebo o 14 dní později, protože to může být tak i tak.