Je zákonem stanovená četnost kontrol zdravotního stavu u invalidních důchodů?

Otázka:

V únoru 2014 mi byl kontrolou (po 3 letech) u LPK ponechán plný invalidní důchod. Nebyl
však stanoven termín další kontroly. Je dána zákonem frekvence kontrol u LPK?

Odpověď:

Je zákonem stanovená četnost kontrol zdravotního stavu u invalidních důchodů?

Kontrolní lékařské prohlídky jsou prováděny v rozsahu 0,5 až 5 let od poslední kontroly. Nejčastěji jsou kontroly prováděny po 1 až 3 letech, ale posudkový lékař může rozhodnout, že další kontrola zdravotního stavu je bezúčelná a od dalších kontrol upustit. Zákon nic takového nestanovuje, záleží vždy na posudkovém lékaři.