Zpětné přiznání starobního důchodu u invalidy a doplatek daně

Otázka:

Mám invalidní důchod 3 st. a pracuji. V červenci 2007 jsem měla nárok na odchod do starobního důchodu. Pracovní poměr budu končit 31. 1. 2014. Zažádala jsem si o výpočet starobního důchodu. Na radu soc. odboru jsem požádala zpětně od roku 2010 s tím, že to můžu změnit do 30 dnů od doručení výpočtu důchodu. Nyní mě volali ze mzdové účtárny, že pokud přijmu důchod zpětně, budu muset vracet asi 450 Kč za každý měsíc zpětně a platit penále finančnímu úřadu. Nerozumím, proč mám tolik vracet a ještě platit penále, které jistě bude značné. Nebylo by pro mě v tom případě lepší požádat o přepočet až po 1. 2. 2014. Děkuji.

Odpověď:

Zpětné přiznání starobního důchodu u invalidy a doplatek daně

V první řadě musím uvést, že dle mého názoru vám na OSSZ poradili správně a pokud byste vaši situaci konzultovala se mnou, poradil bych vám zřejmě velmi obdobně.

Doplatek, o kterém vás informovala vaše mzdová účtárna zřejmě souvisí s tím, že jako invalidní důchodce jste uplatňovala slevu na invaliditu třetího stupně, na který podle mzdové účetní nemáte nárok. Tento názor je dle mého názoru chybný a finančnímu úřadu nic vracet nebudete. § 35ba odst. 1 písm d) zákona o daních z příjmů totiž říká:

Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo 35b za zdaňovací období snižuje o částku 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní.

Jestliže vám starobní důchod vyjde vyšší než invalidní důchod (což se dá předpokládat), dojde u vás ke zpětnému zániku nároku na invalidní důchod z výše uvedeného důvodu – přiznání starobního důchodu. Zákon o daních z příjmů v takovém případě jasně říká, že slevu dani invaliditu III. stupně můžete i nadále uplatňovat.

Nejsem odborníkem na daně, takže vám doporučuji celou situaci konzultovat s vaším finančním úřadem. Z praxe však vím, že k zpětnému „odebrání“ slevy při zpětném přiznání starobního důchodu, nedochází.

V případě jakýchkoliv problémů, můžete skutečně do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu, požádat o změnu data přiznání starobního důchodu.