Zpětné doplacení sirotčího důchodu a krácení z důvodu souběhu s invalidním důchodem

Otázka:

Dobrý den.
Minulý rok jsem pobíral souběžně invalidní a sirotčí důchod (tak, že jsem měla 100 % sirotčího a 50 % procentní výměry invalidního). Pak mi na 4 měsíce byl odebrán sirotčí důchod (nestihl jsem doložit doklad o studiu, protože jsem nastupoval na Mgr.). Tyto 4 měsíce jsem pobíral 100 % invalidního. Nyní mi byl znovu přiznán sirotčí a došlo mi vyúčtování, kde mi ty 4 měsíce sirotčího byly vyplaceny také ve 100 % hodnotě. Je tedy možné, že takhle zpětně jsem dostal 100%, protože mi důchody nebyly vypláceny souběžně? Jak to přesně funguje?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zpětné doplacení sirotčího důchodu a krácení z důvodu souběhu s invalidním důchodem

Na krácení výplaty důchodu z důvodu souběhu nároků na výplatu více důchodů nemá vliv to, zda je důchod doplácen zpětně. Stále má být nižší z důchodu vyplácen ve výši poloviny procentní výměry důchodu. Pokud ČSSZ postupovala tak, jak uvádíte, udělali chybu. ČSSZ měla zpětně pokrátit invalidní důchod, přiznat výplatu sirotčího důchodu a vše doúčtovat (vyplatit rozdíl mezi tím, co vám náleželo a tím, co bylo vyplaceno).