Co znamená jednorázový doplatek sirotčího důchodu?

Otázka:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co znamená jednorázový doplatek sirotčího důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Co znamená jednorázový doplatek sirotčího důchodu?

Jedná se o běžný doplatek důchodu, který byl přiznán/úpraven zpětně. U pozůstalostních důchodů (vdovský, vdovecký, sirotčí) jde o běžnou situaci. Např.: Po úmrtí osoby je požádáno o sirotčí důchod. Ten je zpětně přiznán k datu úmrtí. Příjemci důchodu je poté zaslán jednorázový doplatek důchodu, který náleží za období od úmrtí do dne, kdy již bude zaslána pravidelná splátka důchodu.

Jednorázový doplatek důchodu zasílá ČSSZ také, pokud byl zpětně důchod zvýšen – např. byly doloženy další doby pojištění apod.