Výše sirotčího důchodu

Otázka:

Dobrý den,
od 12. 2. 2015 jsem studentem prezenčního Mgr. studia, 20. 2. 2015 jsem si byla zažádat o obnovení sirotčího důchodu. Vím, že vyrozumění bych měla dostat do 90 dnů, je však možné, že by se tak stalo dříve?
Dále bych se chtěla zeptat, jaká je aktuální výše sirotčího důchodu?

Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Výše sirotčího důchodu

Ano, je samozřejmě možné a pravděpodobné, že sirotčí důchod bude obnoven dříve. 90 dní je zákonem daný limit, který by neměl být překročen. Bohužel mám i takovou zkušenost, že vyřízení trvá výjimečně i déle.

Sirotčí důchod není vyplácen v paušální částce, která by náležela všem sirotkům ve stejné výši. Sirotčí důchod se počítá z výdělků a získaných dob pojištění zemřelého. Sirotčí důchod se skládá ze základní a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody stejná a letos činí 2.400 Kč, procentní výměra se počítá právě ze získaných dob pojištění a výdělků zemřelého. Podle § 53 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zanikl-li nárok na sirotčí důchod proto, že dítě přestalo být nezaopatřené a nárok na sirotčí důchod vznikl znovu, neboť podmínka nezaopatřenosti byla znovu splněna, nesmí být výše procentní výměry sirotčího důchodu nižší než procentní výměra sirotčího důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.

Vzhledem k tomu, že se základní výměra důchodu postupně zvyšuje a procentní výměra vám nesmí být přiznána v nižší částce, než kterou jste naposledy pobírala, vyplývá z výše uvedeného, že sirotčí důchod vám bude přiznán v o něco vyšší částce, než jakou jste pobírala v době jeho odejmutí.