Zpětné doplacení OSVČ a nárok na starobní důchod v roce 2018

Otázka:

Muž s nárokem na starobní důchod 1.10.2018.
V roce 2020 požádáno zpětně o starobní důchod k 1.10.2018 (den věkového nároku). Žádost byla zamítnuta z důvodů nesplnění pojištění. Potřeba 34 let, pro nárok započteno 32 roků a 54 dnů. Náhradní doby: 2037 dnů studia po věku 18 let v letech 1973 až 1979 a 1096 dnů evidence na úřadu práce bez podpory v letech 2013 až 2016. Po vydání zamítavého rozhodnutí přesně 15 den od doručení Rozhodnutí ČSSZ doplaceny dlužné dva roky činnosti OSVČ 2004 a 2005. Podáno následně tzv. doložení nových skutečnosti, resp. námitka.
Přesto vydáno další zamítavé rozhodnutí a doba pojištění pro nárok na starobní důchod uvedena pouze 33 let. Je to správně?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

 Zpětné doplacení OSVČ a nárok na starobní důchod v roce 2018

Abych mohl říci, zda je rozhodnutí správně nebo ne, musel bych ho vidět a znát přesný průběh pojištění.

Od roku 2019 došlo k tomu, že se některé náhradní doby pojištění získané před rokem 2010 hodnotí i pro nárok na starobní důchod v rozsahu 80 %. Pokud by ale vznikl nárok na starobní důchod před rokem 2019, neměla by výpočet doby pojištění tato změna ovlivnit.

Z těchto údajů nic víc nevymyslím.

Otázka doplněna:

Doplnuji. Na osobním listu k původnímu zamítavému rozhodnutí doba pojištění 32 Roků 54 dnů, doba evidence na UP pro nárok hodnocena plně, na novém zamítavém rozhodnutí hodnocena pro nárok z 80 procent a navíc jako datum přiznání starobního důchodu CSSZ dala datum doplacení dlužného pojistného v roce 2020. Jinak řečeno. Posuzuje datum přiznání a nároku na důchod až rokem 2020 a ne rokem 2018, kdy se UP pro nárok hodnotí 100 procent, ale rokem 2020 kdy se hodnotí 80 procent. Proto místo dostačujících 34 let pro nárok /32 r 54 dnů plus 2 roky doplacení OSVC/ bere jen 33 celých let, protoze UP pokrátila na 80 procent

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Pokud nárok na starobní důchod vznikl před rokem 2019, tj. bylo dosaženo důchodového věku a byla získána doba pojištění, pak se použije způsob hodnocení dob před rokem 2019. U samostatné výdělečné činnosti na tom nic nemění ani doplacení pojistného až v letošním roce (jiné by to bylo při získání doby pojištění pomocí dobrovolného důchodového pojištění).

Evidence na ÚP v letech 2013 až 2016 vám byla na 80 % pro nárok hodnocena už u první žádosti. Změny od ledna 2019 se týkají pouze hodnocení náhradních dob před rokem 2010, tzn. ve vašem případě studia po 18. roce věku.