Zjistili jsme, že by dcera mohla mít nárok na vyšší invalidní důchod, protože je tzv. mladým invalidou

Otázka:

Dobrý den, moje dcera má 31 let a od roku 2014 pobírá invalidní důchod 2. stupně, který byl tehdy ve výši 3 110 Kč. Zjistili jsme, že by mohla mít nárok na vyšší invalidní důchod, protože je tzv. mladým invalidou. Pro přiznání tohoto důchodu ji však chybí doba pojištění delší než 365 dnů – asi 370 dnů. Pokud by potřebné pojištění doplatila, získá nárok na vyšší důchod a jakou dobu je třeba doplatit? Ovlivní výše doplatku výši tohoto invalidního důchodu? Např. bude rozdíl v částce, když doplatí jen dobu, která ji pro přiznání chybí, nebo pokud doplatí celý rok?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zjistili jsme, že by dcera mohla mít nárok na vyšší invalidní důchod, protože je tzv. mladým invalidou

Výpočtu důchodů u mladých invalidů se věnuji v tomto článku. Pro nárok na výpočet, který je v článku uveden, musí být splněna podmínka, aby nárok na invalidní důchod vznikl před 28. narozeninami a mezi 18. narozeninami a vznikem nároku na invalidní důchod nechyběl rok nebo více doby pojištění. Pokud vaší dceři chybí více než jeden rok pojištění, je třeba pomocí dobrovolného důchodového pojištění (pokud je to možné) doplatit pojistné, aby chyběl méně než rok pojištění.

Aby byl výpočet proveden požadovaným způsobem, stačí splnit výše uvedenou podmínku, tj. v tomto případě doplatit např. jeden měsíc. Doplácet další období nemá význam, výše invalidního důchodu by byla stále stejná.

Otázka doplněna:

Dobrý den, děkuji za rychlou odpověď.
Dceři chybí doba od 1. 9. 2010 do 4. 9. 2011. Tehdy studovala druhý ročník jazykové školy. Že se druhý ročník jazykové školy nepovažuje za studium jsme zjistili, až po nás zdravotní pojišťovna požadovala zaplatit za tuto dobu pojištění. Pokud tomu dobře rozumím, tato doba již zpětně doplatit nelze? Mohlo by být potom řešením posunutí data vzniku invalidity, které bylo stanoveno dnem podání žádosti o invalidní důchod? Dle lékařských zpráv z předchozích let byl dceřin zdravotní stav nejméně od jejích 18 let přibližně stejný.
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jako k soustavné přípravě na budoucí povolání se u jazykové školy přihlíží pouze k prvním pomaturitnímu ročníku – § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb. Tuto dobu tedy zpětně skutečně nedoplatíte, protože se už nejedná o „studium“.

Změna data vzniku invalidity a tedy i data přiznání důchodu by určitě pomohla, ale pouze za předpokladu, že bude splněna výše uvedená podmínka o chybějícím méně než roce pojištění.