Invalidní důchod ve 23 letech 3.118 Kč

Otázka:

DCERA 23 LET NA INVALIDNÍM VOZÍKU BYL PŘIZNÁN DŮCHOD ZTP/P A TO 3118 KČ JE TO MOŽNÉ TAK MÁLO.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchod ve 23 letech 3.118 Kč

Vaše dcera nepobírá „důchod ZTP/P“, ale předpokládám, že jde o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně – průkazka ZTP/P nemá s důchodem nic společného.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby mladému invalidovi do 28 let vyšel vyšší důchod, máme popsáno v tomto článku. Vaší dceři zřejmě chybí v době od 18 let do vzniku invalidity více než jeden rok pojištění a tento ochranný výpočet se na ni tedy nevztahuje. Pak je možné, aby jí vyšel takto nízký invalidní důchod.