Zdanění důchodu – důchod není pobírán celý rok

Otázka:

Dobrý den,
dočetl jsem se na Vašem webu následující:

Kdy ještě se daní důchod?
U poživatele důchodu, jenž pobírá důchod v jakékoliv výši, dochází s účinností od 1.1.2011 ke zdanění důchodu v případě, kdy součet příjmů podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky) a dílčích základů daně podle § 7 (příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) a § 9 (příjmy z pronájmu) zákona o dani z příjmů u důchodce přesáhne ve zdaňovacím období částku 840.000 Kč. Pokud je tedy váš výdělek kalendářním roce vyšší než 840.000 Kč budete muset zdanit také důchod, ačkoliv jeho výše nedosahuje hranice 24.000 Kč měsíčně (288.000 Kč ročně).

Jak je to v případě, že moje manželka nepobírala starobní důchod celý rok, ale až od srpna 2012 a příjem ze závislé činnosti je vyšší než 840.000 Kč. Jak postupovat?

Děkuji.

Odpověď:

Zdanění důchodu – důchod není pobírán celý rok

V případě důchodu vaší manželky se nic zásadním způsobem nemění. K základu daně pouze přičtete důchod, jenž byl vaší paní vyplacen od srpna do prosince 2012.