Starobní důchody a daně

Otázka:

Dobrý den, moc vás prosím o odpověď na otázku, jak jdou k sobě starobní důchody a daně? Pobíráme s manželkou od loňského roku starobní důchody a daně za nás vždy řešil náš zaměstnavatel. Nyní už ani jeden z nás nepracuje a tak by nás zajímalo, zda jako starobní důchodci musíme podávat daňové přiznání a zda musíme zdanit naše důchody? Je nějaký limit, do kterého se starobní důchody nedaní? Děkujeme moc za odpověď a přejeme příjemný den.

Odpověď:

Starobní důchody a daně

Doporučuji vám k přečtení článek o zdanění důchodů v České republice, ve kterém celou situaci vysvětlujeme. Pokud jste vy ani vaše manželka nepobírali starobní důchod vyšší než 25.500 Kč měsíčně, vaše důchody se danit nebudou.

Důchody nižší než 25.500 Kč se daní pouze v případě, že součet příjmů podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky) a dílčích základů daně podle § 7 (příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) a § 9 (příjmy z pronájmu) zákona o dani z příjmů u důchodce přesáhne ve zdaňovacím období částku 840.000 Kč (pro roky – zdaňovací období – 2013 a 2014 je však v zákoně výjimka a důchody se ani při překročení této částky nedaní). Vzhledem k uvedeným částkám se danění důchodů týká jen velmi úzké skupiny důchodců a nepředpokládám, že by se vás týkalo, a že byste daň z příjmů musel platit.