Je částkou 840 000,- rozhodnou pro zdanění důchodu míněna roční hrubá mzda?

Otázka:

Je částkou 840 000,- rozhodnou pro zdanění důchodu míněn čistý roční příjem, roční hrubá mzda, nebo roční superhrubá mzda?

Odpověď:

Je částkou 840 000,- rozhodnou pro zdanění důchodu míněna roční hrubá mzda?

Jedná se o základ daně, který není navýšen o povinné pojištění, tj. v případě závislé činnosti jde o hrubou mzdu.

Dovolím si citovat z tohoto článku finanční správy:

Pro úplnost lze uvést, že zákonem č. 346/2010 Sb. byla zavedena od 1.1.2011 ( ust. § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů) úprava pro zdanění důchodů uvedených v § 4 odst. 1 písmeno h) zákona o daních z příjmů, podle které přesáhne-li součet příjmů ze závislé činnosti podle § 6 a dílčích základů daně ze samostatné činnosti podle § 7 a z nájmu podle § 9 za zdaňovací období částku 840 000 Kč, bude důchod podléhat zdanění plné výši. U příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů se bude do limitu započítávat skutečný příjem (nikoliv příjem navýšený o povinné sociální a zdravotní pojištění tzv. super hrubá mzda) a nezahrnují se do něj příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud se nepostupuje podle § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů (tj., že se příjmy dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů nezahrnou do daňového přiznání).

Článek k danění důchodů naleznete zde.