Započítává se náhradní doba pojištění získaná do 18 let věku?

Otázka:

Započítává se náhradní doba pojištění získaná do 18 let věku, konkrétně jde o pobírání plného invalidního důchodu v r. 1977, pro stanovení výše procentní výměry starobního důchodu?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Započítává se náhradní doba pojištění získaná do 18 let věku?

Ne, žádná náhradní doba pojištění získaná před 18. rokem věku se nehodnotí pro stanovení výše procentní výměry – § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

„Výjimkou“ je pouze studium před rokem 1996, které se ale podle tehdejšího zákona o sociálním zabezpečení nepovažovalo za náhradní dobu, ale za zaměstnání.