Evidence na ÚP bez podpory dosažená před rokem 1996 – v jaké výši a jestli vůbec mi bude započtena?

Otázka:

Doba 172 dnů evidence na ÚP (bez podpory) dosažená před rokem 1996 – v jaké výši a jestli vůbec mi bude započtena tato doba do výpočtu výše důchodu v Kč, když již mám započten (naplněn) limit 1 roku evidence na ÚP bez podpory před 55 rokem věku (provedeno dle pravidla počítání odzadu zpětně; max. 3 roky; z toho max. 1 rok před 55 rokem věku). Jsem narozen 21.05.1959. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Evidence na ÚP bez podpory dosažená před rokem 1996 – v jaké výši a jestli vůbec mi bude započtena?

Doba evidence na úřadu práce před rokem 1996 se posuzuje samostatně, tj. není podstatné, zda byl po roce 1995 překročen limit jednoho roku před dosažením 55 let věku. Evidence na ÚP před rokem 1996 se hodnotí vždy všechna bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla vyplácena podpora (tehdy tzv. hmotné zabezpečení).

Pro účely výpočtu výše starobního důchodu se evidence na ÚP hodnotí na 80 % (to platí i pro dobu před rokem 1996).