Započítává se do práce nad nárok i den, ke kterému je přiznán důchod?

Otázka:

Dobrý den,
prosím o informaci,jak se počítá doba 90 dnů “přesluhování”, zda se do této doby započítává i den ke kterému je přiznán důchod. Konkrétně: nárok na starobní důchod mi vznikl 22.11.2016, požádala jsem o důchod ke dni 15.2.2018 (t.j. + 450 kalendářních dnů). Teď mám pochybnosti, zda se den 15.2. 2018 počítá do doby přesluhování, tedy zda jsme neměla požádat o důchod ke dni 16.2.2018 (aby mi bylo započteno 5+ 90 dnů přesluhování).
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Započítává se do práce nad nárok i den, ke kterému je přiznán důchod?

Ano, jako den práce nad nárok se započítává i den dosažení důchodového věku. Datum přiznání starobního důchodu k 15. 2. 2018 je v pořádku a důchod vám bude zvýšen za 5 devadesátidenních období.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za odpověď.

Ohledně započítání dne, kdy mi vznikl nárok na důchod (22.11.2016), nemám pochybnost.

Můj dotaz se ale týkal  započítání dne  15.2.2018, od kterého mi bude přiznán důchod.

Podle logiky věci by se asi započítávat neměl (od tohoto dne včetně jsem přece již důchodce).

Pak by se o všem  den přiznání nároku na důchod nemohl  určovat  prostým připočtením 450 dnů k datu 22.11.2016, jak byl určen při sepisování žádosti o důchod.

Obávám, se, že mi ten jeden den bude chybět do celých 90 dnů.

Prosím o doplňující odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Omlouvám se, špatně jsem si dotaz přečetl.

Datum přiznání starobního důchodu, tj. 15. 2. 2018 se už skutečně jako den práce nad nárok nepočítá. Nicméně to nic nemění na tom, že datum 15. 2. 2018 je správně pro zvýšení starobního důchodu o 5 devadesátidenních období. Zřejmě pro výpočtu neberete v potaz i den dosažení důchodového věku,o kterém jsem psal výše.