Počítá se do doba náhradního pojištění po dnech nebo po měsících?

Otázka:

Dobrý den,
byl jsem za celý život na Úřadu práce pouze od 1. 9. 2016 do 7. 10. 2018 a od 8. 4. 2019 a jsem tam do dnešního dne. V měsíci říjnu 2018 jsem nebyl zaměstnaný ani jsem nepodnikal, ani jsem si nijak nevydělával. Chci vědět to, kolik dní nebo měsíců mi stát počítá jako náhradní dobu pojištění, konkrétně v měsíci říjnu 2018 a v měsíci dubnu r. 2019. Zajímá mne konkrétně to, jestli se doba náhradního pojištění počítá po dnech nebo po měsících. Podle toho jak se to počítá, tak podle toho bych si zaplatil za chybějící dobu pojištění dobrovolné sociální pojištění. Je mi letos 62 let a jsem invalidní 1 stupně. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Počítá se do doba náhradního pojištění po dnech nebo po měsících?

Doba pojištění se počítá s přesností na dny, tj. na dny i v jednotlivých měsících. Evidence na ÚP se hodnotí v rozsahu 80 %. Pro stanovení výše starobního důchodu se vám v říjnu 2018 bude hodnotit 7 x 0,8, tj. 5,6 dne a v dubnu 2019 se bude hodnotit 23 x 0,8, tj. 18,4 dne.