Práce nad nárok a celý rok doby pojištění

Otázka:

Dobrý den! Nárok na starobní důchod mám ke dni 14.04.2017. Na základě informativního listu pojištění mi to vychází na necelých 43 let pojištění. Na základě Vaší dřívější odpovědi na můj dotaz jsem dohledala potvrzení o brigádách během studia a získala k 31.05.2017 chybějící dny pojištění, tzn. dokončila ten 43.rok pojištění.
Aktuálně ještě pracuji, ale letos v létě chci skončit a nyní počítám, ke kterému datu mám požádat o starobní důchod. Pokud bych si nechala vyplatit důchod zpětně, tak je mi to jasné, požádám o důchod k 31.05.2017 a započítá se mi celých 43 let. Parametry se budou brát podle roku 2017 plus valorizace.
Uvažuji také o variantě vyššího důchodu, tzn. požádat o důchod až v létě 2018, kde se zohlední i příjem za rok 2017 a jsou lepší parametry pro výpočet. A navíc získám 4x 1,5 % za 4x 90 dnů odpracovaných dnů. A k tomu mám dotaz. Mohu při této úvaze vycházet z toho, že k 31.05.2017 bych měla 43 let (jako tomu je při zpětné žádosti o důchod) ? Nebo bude výpočet v roce 2018 automaticky vycházet z data 14.04.2017 (datum nároku na starobní důchod), kde mám jen 42 let pojištění ? Předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Práce nad nárok a celý rok doby pojištění

90denní období počítejte ode dne dosažení celého roku pojištění, tj. od 31. 5. 2017. 4x devadesát dní pak získáte k 26. 5. 2018. Doba kratší než 90 dní se připočítává k sdob získané do nároku na důchod – § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

Přiznáním starobního důchodu k 26. 5. 2018 získáte 43 let pojištění a 4x 1,5 % výpočtového základu za práci nad nárok (nepočítá se doba nemoci).