Zamítnutý starobní důchod: Musí být splněny obě podmínky uvedené v § 29 odst. 2 ZDP a v ust. § 29 odst. 3 písm. b ZDP?

Otázka:

Dobrý den. Prosím odpovědět na tento dotaz. Byla mi zamítnuta žádost na starobní důchod, protože jsem nesplnila podmínky § 29 odst. 2 ZDP a v ust. § 29 odst. 3 písm. b ZDP. Zajímá mě, jestli musí být splněny obě podmínky? Děkuji.

Odpověď:

Zamítnutý starobní důchod: Musí být splněny obě podmínky uvedené v § 29 odst. 2 ZDP a v ust. § 29 odst. 3 písm. b ZDP?

Jaké podmínky je třeba splnit pro přiznání starobního důchodu máme popsáno v tomto článku. V tomto případě se jedná o tzv. poměrný starobní důchod. Pokud jde o srovnání § 29 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění (tj. získání mezi 15 až 20 lety pojištění) a § 29 odst. 3 písm. b) téhož zákona (tj. získání alespoň 15 let pojištění bez náhradních dob pojištění), stačí mít splněnu jednu z těchto podmínek.

Otázka doplněna:

Děkuju za odpověď. Pokusim se zkráceně opsat jeden odstavec. Žadatel získal ke 26.10.2015 pouze 30 roku a 244 dnů doby pojištění a pouze 27 roku a 294 dnů doby poj. § 11 a § 13 odst.1 ZDP nesplňuje podmínku ziskani 31 let doby poj. danou v úst.$ 29 odst.1 ZDP ani podmínku ziskani 30 let doby poj. § 11 a § 13 odst. 1 ZDP. Zajímá mě, zda pro přiznání důchodu bude splněna podmínka 31 let poj. Což by znamenalo být pojistena zhruba 3 měsíce? Velmi Děkuji za vaší odpoveď.

Odpověď doplněna:

Podmínky, které citujete v druhé otázce se ale vztahují na jiné části § 29, než na které jste se ptala v prvním dotazu – odst. 1 a odst. 2. Nicméně stále platí informace uvedená výše. Pokud jste dosáhla důchodového věku v roce 2015, je třeba získat 31 let pojištění NEBO stačí 30 let pojištění bez náhradních dob (tj. mimo dob uvedených v § 11 a § 13 odst. 1 ZDP). Aby vám vznikl nárok na starobní důchod, musíte tedy ještě získat 121 dní pojištění.