Pobírám poměrný starobní důchod a už jsem získal 32 let pojištění. Mohu žádat o přepočet?

Otázka:

Dobrý den,
od 3.3.21 pobírám důchod podle ustanovení § 29 ost 2 zákona č. 155/1995 Sb.. věk 68, 20 let pojištění. K 10. 7. 2023 jsem získal 32 let pojištění a tím jsem splnil podmínky k výplatě důchodu plné výši. Jsem oprávněn podat žádost o přepočet a uznání vyššího důchodu?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám poměrný starobní důchod a už jsem získal 32 let pojištění. Mohu žádat o přepočet?

Tzv. poměrný starobní důchod (dle § 29 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění) se nepočítá jinak než „klasický“ starobní důchod (dle 29 odst. 1 téhož zákona). Není tam žádný rozdíl – poměrné starobní důchody jsou nižší, protože jsou přiznávány za méně let pojištění a často i s chybějícími vyměřovacími základy.

Zvyšovat tento druh starobního důchodu lze pouze výdělečnou činností vykonávanou bez pobírání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. Přepočet důchodu tedy v tomto případě možný není.