Zamítli mi invalidní důchod. Mohu si potřebnou dobu pojištění doplatit?

Otázka:

Dobrý den, přišlo mi rozhodnutí, že se mi zamítá invalidní důchod.

Znění rozhodnutí: Podle rozsudku OSSZ  jste se stal invalidní podle ustanovení 44 odst. 1 zak č. 155/1995 sb. od 24. 4. 2009.

Doba pojištění potřebná pro nárok na plný nebo částečný invalidní důchod pojištěnce do 24 let podle odst. 40 odst. 1 písm. c činí 2 roky, přičemž potřebná doba se zjišťuje z období před vznikem plné nebo částečné invalidity. V rozhodném období před vznikem invalidity, tj. v době 1. 9.  2001 do 23. 4. 2009 jste získal pouze 1 rok a 354 dní pojištění.

Doplnění 1 rok má z evidence ÚP a těch 354 dní má ze studia.

1. Studium 1. 9. 2001 do 8. 3. 2002

2. Studium od 25. 3. 2002 do 5. 9. 2002

Dá se pojištění doplatit?

A když doplatím chybějící část pojištění bude doplacen důchod od vzniku invalidity 24. 4. 2009?

Vztahuje se na mne dopočtová doba?

Otázka doplněna:

Ještě dovolte doplňující dotazy: V roce 2009 jsem uznám částečně invalidní 33%, od 1.1.2010 jsem invalidní 1. stupně a tento rok jsem byl uznán invalidní ve  3. stupni. Jak se mi bude vypočítávat důchod, když si doplatím ten 1 měsíc?

Ještě dotaz, měl jsem soudně nařízenou ochranou léčbu která trvala 9 měsíců. Jelikož jsem po tu dobu nemohl pracovat ani být evidován na ÚP. Je tato životní situace v zákoně o sociálním pojištění? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zamítli mi invalidní důchod. Mohu si potřebnou dobu pojištění doplatit?

Jak sám víte, invalidní důchod vám byl zamítnut, protože jste nezískal potřebnou dobu pojištění, která je stanovena zákonem. Obecně lze pomocí dobrovolného důchodového pojištění doplatit pouze dobu jednoho roku zpětně, pokud jste však byl před 24. 4. 2009 v evidenci úřadu práce déle než jeden rok, doplacení pojištění bude možné (úřad práce lze doplatit kdykoliv). Výplata invalidního důchodu bude náležet až ode dne doplacení pojistného – přesněji ode dne, kdy bude potřebná částka připsána na účet OSSZ. Důchod tedy zpětně vyplacený nedostanete. Budete si muset doplatit pojištění ve výši 1.812 Kč za měsíc. Dopočtená doba se vás sice bude týkat, ale ve vašem případě je to zcela bezpředmětné, protože vám bude náležet důchod v minimální možné výši.

Odpověď doplněna:

Bude vám spočítán částečný invalidní důchod za podmínek platných v roce 2009. Částečný invalidní důchod bude následně transformován na invaliditu 1. stupně a poté dojde ke zvýšení na 3. stupeň. Výplata důchodu však bude náležet až ode dne doplacení. Je tedy třeba rozlišovat „nárok na důchod“ a „výplatu důchodu“ – to jsou dva rozdílné pojmy.

Soudně nařízená ochranná léčba není dobou pojištění dle zákona o důchodovém pojištění.