Zaměstnání v I.AA v letech 1985 až 1992

Otázka:

Dobrý den, vyučil jsem se pro šachtu nástup do učení 1.9.1980, poté od 1.7.1985 jsem pracoval v podzemí do roku 31.12.1992, kdy jsem byl vyřazen ze zdravotních důvodů, mám nárok na dřívější odchod do důchodu?

Doplněno:

Dobrý den,
do kategorie 1AA je dle OLDP započítána jak adekvátní část učební doby, tj. v době od 1.9.1980 do 1.7 1985 – celkem 942 dnů označených AA hlubinné doly tak i celá doba od 1. 7. 1985 do 31. 12.1992.

OLDP pak obsahuje v době do mých 18 let položku 518 dnů které jsou zařazeny DO I. kat.

Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání v I.AA v letech 1985 až 1992

V I.AA kategorii jste tedy získal 10 let a 33 dní zaměstnání. Pro snížení důchodového věku alespoň na 59 let obecně platí, že byste musel v I.AA kategorii získat alespoň 11 let zaměstnání. Z tohoto důvodu dle mého názoru na snížení důchodového věku nárok nemáte. Doporučuji daný případ prověřit na příslušné OSSZ.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
zajímalo by mně zda v posuzování nároku na předčasný důchod má vliv fakt že pracovní poměr v 1AA kategorii byl ukončen na základě rozhodnutí lékaře, z důvodu nemoci zhoršující se vlivem pracovního prostředí.
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Neposuzoval jsem nárok na předčasný starobní důchod, ale to zda máte nárok na snížení důchodového věku. A ne, v tomto případě skutečnost, že jste zaměstnání skončil ze zdravotních důvodů, nemá vliv na toto posouzení.