Jsem vyučený horník, mám odpracovaných 480 směn na uhelných dolech a od 1. 1. 1992 nástup na uranové doly

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli mám nárok na snížení důchodového věků. Jsem vyučený horník r. 1983-1985. ZVS- 1986-1988. Odpracovaných 480 směn na uhelných dolech a od 1.1.1992 nástup na uranové doly, kde mi byly směny přepočítány. V roku 2000 jsem byl vyřazen ze zdravotních důvodů a měl jsem odpracovaných 1780 směn. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem vyučený horník, mám odpracovaných 480 směn na uhelných dolech a od 1. 1. 1992 nástup na uranové doly

Tématu kategorií se podrobněji věnuji v tomto článku. Abych byl schopen přesně určit, zda máte nárok na snížení důchodového věku, musel bych znát přesný počet dní zaměstnání v I. AA (a v URANu) před 1. 1. 1993 a počet skutečných směn získaných po 31. 12. 1992.

Pokud byste skutečně odpracoval 1780 směn, na snížení důchodového věku by to nestačilo – je třeba získat 2200 směn, příp. 1981 pokud byla dosažena nejvyšší přípustná expozice (NPE).