Žádost o zvýšení starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den, prosím vás, dnem 12. 1. 2014 mi byl přiznán starobní důchod. Dále pracuji a nejsem si jist, zda jsem správně spočítal, že po odpracovaných 360 dnech, tj. od 7. 1. 2015 mohu žádat o zvýšení důchodu o 0,4 %. Je toto datum správné? A dále, při přiznání důchodu mi bylo oznámeno, že zhodnocená doba je 47 let a nebylo psáno, zda např. “zbylo 20 dní nezhodnocených”, ptám se, pokud by např. těch 20 dní opravdu zůstalo nezhodnoceno, dají se tyto započítat do těch 360 dní nutných pro zvýšení důchodu, nebo tyto musí být odpracovány až po datu přiznání důchodu? Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Žádost o zvýšení starobního důchodu

Ano, datum 7. 1. 2015 jste si spočítal správně. Toto datum však platí pouze v případě, že jste v době od 12. 1. 2014 nebyl v dočasné pracovní neschopnosti (“na neschopence”), protože doba dočasné pracovní neschopnosti se do doby pro zvýšení starobního důchodu nepočítá a odsouvá datum, kdy máte na zvýšení starobního důchodu nárok. Nicméně toto datum jste si ani počítat nemusel, neboť žádost o zvýšení starobního důchodu je koncipována tak, že konkrétní datum od kdy žádáte starobní důchod zvýšit, se do ní neuvádí, ale Česká správa sociálního zabezpečení důchod zvýší ode dne, od nichž jste splnil podmínky (toto datum si sama spočítá).

Nezhodnocených 20 dní, které jste získal před přiznáním starobního důchodu nelze při žádosti o zvýšení starobního důchodu využít. Zákon o důchodovém pojištění hovoří jasně v tom smyslu, že se musí jednat o období, v němž vykonáváte výdělečnou činnost a zároveň pobíráte starobní důchod. Před přiznání starobního důchodu jste tuto podmínku nemohl splňovat.

Zákonná úprava
§ 34 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se na žádost zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Ustanovení odstavce 2 věty třetí platí zde obdobně.