Starobní důchod na procenta

Následující dotaz navazuje na tuto odpověď v důchodové poradně.

Otázka:

Dobrý den,

moc děkuji za vysvětlení, již je mi to jasné. K době pojištění bych měl ještě doplňující dotazy. Na základě Vašich informací jsem si spočítal, že k 7. 7. 2014 (kdy jsem splnil všechny požadavky na starobní důchod a měl možnost do něj odejít)  jsem odpracoval 44,97 let. Chybí mi asi 12 dnů, abych dosáhl 45 let. Stále pracuji a spočítal jsem, že bych měl mít k 3. 1. 2015 odpracováno dalších 180 dnů, což by i mělo navýšit důchod o 2x 1,5 %. Připočtou se tyto další odpracované dny k těm 44,97 roků? Pokud ne, jakým způsobem bych mohl dosáhnout těch 45 let? A ještě poslední dotaz k těm 2+90 odpracovaných dnů navíc. Počítají se včetně víkendů a svátků, když jsem stále ve standardním pracovním poměru nebo se berou jen skutečné pracovní dny tj. Po-Pá ?

Předem děkuji.

Odpověď:

Starobní důchod na procenta

Do doby pojištění před i po nároku se vždy hodnotí kalendářní dny. Po vzniku nároku na starobní důchod se nehodnotí pouze tzv. doby odečítané, což jsou např. dny dočasné pracovní neschopnosti.

2x 90 dní jste si správně spočítal na 3. 1. 2015. Dobu pojištění po vzniku nároku na starobní důchod není možné hodnotit 2x, tj. připočítat k době pojištění před nárokem a ještě požadovat zvýšení za výdělečnou činnost bez pobírání důchodu (1,5 % za 90 dní). Jestliže tedy potřebujete získat dalších 12 dní doby pojištění, je třeba datum přiznání posunout o 12 dní, tj. na 15. 1. 2015.

Nemusíte mít obavu, že byste si dobu pojištění spočítal špatně – do 30 dní ode dne obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu můžete požádat o změnu data přiznání důchodu, příp. i vzít žádost zpět.

Více informací k práci „na procenta“.

Zákonná úprava:

§ 34 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Doba kratší než 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to v rozsahu potřebném pro toto přičtení