Od kdy bude zvýšen invalidní důchod? Ode dne podání žádosti?

Otázka:

Dne 27. 4. jsem podal žádost o zvýšení invalidního důchodu. Byl mi přiznán dne 8. 10. Bude se počítat ode dne podání žádosti nebo až od toho 8. 10.? Děkuji.

Odpověď:

Od kdy bude zvýšen invalidní důchod? Ode dne podání žádosti?

Ani jedno z vámi uváděných dat není to správné. Ke zvýšení invalidního důchodu dochází ode dne změny stupně invalidity, který stanovil posudkový lékař. Toto datum naleznete na posudku o invaliditě, který jste obdržel na jednání na lékařské posudkové službě.

Upozorňuji, že při zvýšení z 1. na 2. stupeň nedochází ke zvýšení vždy.