Pobírám starobní důchod a pracuji – mohu požádat zaměstnavatele o zvýšení důchodu?

Otázka:

Pobírám starobní důchod. Ještě si přivydělávám v řádném pracovním poměru cca 5 000 Kč měsíčně. Mohu požádat zaměstnavatele o zvýšení důchodu? Po dvou letech? Děkuji.

Odpověď:

Pobírám starobní důchod a pracuji – mohu požádat zaměstnavatele o zvýšení důchodu?

Za jakých podmínek je možné v současné době žádat o zvýšení důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou při pobírání důchodu, máme podrobně popsáno v článku Pracující důchodce a zvýšení důchodu (doporučuji vám si ho přečíst). Nyní tedy již není třeba čekat dva roky a je možné žádat o úpravu za každých 360 dní výdělečné činnosti. Vykonávaná výdělečná činnost musí být v takovém rozsahu, aby se z ní odvádělo sociální pojištění. Toto pracovní poměr s výdělkem 5.000 Kč splňuje.

O úpravu důchodu se nežádá u zaměstnavatele, ale na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.