Žádost o přepočítání starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den,

jsem pracující důchodce. Do důchodu jsem odešla v listopadu 2013. Kdy si budu moci podat žádost o přepočítání starobního důchodu?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Žádost o přepočítání starobního důchodu

Žádost o přepočítání starobního důchodu (přesněji žádost o úpravu starobního důchodu) budete moci podat u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, až odpracujete 360 kalendářních dní. Do této doby se napočítají tzv. doby odečítané, což je například doba dočasné pracovní neschopnosti. Pokud byste byla v dočasné pracovní neschopnosti, o tyto dny by se datum úpravy (přepočítání) důchodu posunulo.

Např. do starobního důchodu jste odešla 15. 11. 2013, celou dobu pracujete, ale byla jste v únoru 2014 nemocná 7 dní. V případě, že byste nebyla na neschopence, 360 kalendářních dní zaměstnání po přiznání starobního důchodu, byste získala 10. 11. 2014, ale vzhledem k tomu, že 7 únorových dní se do této doby nepočítá, zvýšení bude poskytnuto až od 17. 11. 2014. Žádost o přepočítání důchodu vám doporučuji podat až nejdříve v prosinci 2014, ideálně spíše po Novém roce. Mzdová účetní ve vašem zaměstnání nebude muset vyhotovovat dva evidenční listy důchodového pojištění.